• O nás
 • Pracovní místa
 • Stát se partnerem

Dohodu o platformě a vstupenkách

OBECNÉ INFORMACE

Níže jsou uvedeny dohody, kterými se řídí používání webových stránek www.ticketswap.com (avšech jejich subdomén pro ostatní země). Jak se dočtete níže, existují dvě samostatné dohody. Nejprve uzavřete přímou uživatelskou dohodu splatformou TicketSwap. Tato dohoda obsahuje veškeré informace týkající se vašeho účtu, vašich údajů atechnologií. Tato dohoda se označuje jako „dohoda oplatformě". Za druhé, při koupi nebo prodeji vstupenky vždy uzavíráte přímou, jednorázovou dohodu sjednou zdceřiných společností TicketSwap (vzávislosti na místě konání akce dále jen: „místní TicketSwap“):

 • TicketSwap Nederland B.V., společnost registrovaná u Nizozemské obchodní komory pod číslem 66696267 (místo konání akce: Nizozemsko);
 • TicketSwap International B.V., společnost registrovaná u Nizozemské obchodní komory pod číslem 66696348 (místo konání akce: všechny země zde neuvedené);
 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, společnost registrovaná u Brazilské obchodní komory pod číslem 35.523.781 (místo konání akce: Brazílie).

Tato dohoda se označuje jako „dohoda ovstupence".

Na dohodu oplatformě adohodu ovstupence se výhradně vztahuje nizozemské právo. Spory budou postoupeny příslušnému soudu vAmsterdamu.

Jsme odhodláni poskytovat bezpečnou azabezpečenou platformu. Naše zásady důvěryhodnosti abezpečnosti jsou proto součástí dohody o platformě adohody ovstupence. Zásady důvěryhodnosti abezpečnosti naleznete zde. Zásady důvěryhodnosti abezpečnosti mimo jiné popisují, jaký obsah nebo akce jsou či nejsou na platformě povoleny, jakým způsobem platformu vtomto ohledu monitorujeme, jaká opatření jsou s ní spojena a jak jsou nastaveny naše postupy pro oznamování a podávání stížností. Porušování našich zásad důvěryhodnosti abezpečnosti může vést kpřijetí popatření, jako je pozastavení nebo zablokování.

DOHODA OPLATFORMĚ

Použitelnost: Tuto dohodu oplatformě připravila společnost TicketSwap B.V. („TicketSwap“), se sídlem na adrese Rokin 75, 1012 KL Amsterdam, Nizozemí, registrovaná u Obchodní komory pod číslem 59084952. Pokud používáte platformu, uzavíráte se společností TicketSwap dohodu („dohoda oplatformě“) jako „uživatel“. Články týkající se „dohody ovstupence“ se na TicketSwap nevztahují. TicketSwap si vyhrazuje právo provádět změny této dohody oplatformě. Pouze vpřípadě podstatné změny podmínek této dohody oplatformě máte právo dohodu vypovědět. Pokud budete pokračovat vpoužívání platformy, souhlasíte se všemi změnami dohody oplatformě.

Služby platformy: TicketSwap nabízí prostřednictvím své online digitální platformy (dále jen „platforma“) služby, které umožňují nákup aprodej e-vstupenek na zážitky (např. koncerty, party, festivaly, dny volna) (dále jen „služba platformy“).

Registrace: Chcete-li používat služby platformy, přihlaste se pomocí e-mailové adresy, účtu Google, Facebook účtu nebo se přihlaste prostřednictvím Apple ID. Vstupenky můžete prodávat nebo kupovat pouze tehdy, pokud nám poskytnete všechny požadované osobní údaje.

Ochrana osobních údajů: TicketSwap zpracovává vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). TicketSwap zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje výhradně za účelem umožnění používání služeb platformy a komunikace s námi o ní. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

Soukromé použití: Služby platformy TicketSwap jsou určeny pro soukromé použití. Obchodníkům adalším komerčním subjektům se používání platformy nedoporučuje.

Pořadí zobrazených akcí avstupenek: pořadí zobrazení akcí a vstupenek nabízených k prodeji na platformě TicketSwap závisí na řadě parametrů, zejména na následujících:

Akce

 • Vámi hledaný výraz. Vyhledávat můžete podle konkrétních akcí, umělců, měst nebo míst konání.
 • Jako uživatel platformy můžete při „objevování akcí“ pomocí několika proměnných určit, které akce se zobrazí jako výsledky vyhledávání.
 • Vaše IP adresa. TicketSwap při řazení výsledků vyhledávání používá IP adresu uživatele.
 • Dostupnost vstupenek. Pokud je akce vyprodaná, nezobrazujeme ji vnašem kanálu akcí kprozkoumání.
 • Propagace akcí nebo umělců. V případě propagace akce vespolupráci spořadatelem. Pokud za to TicketSwap dostane zaplaceno, je přidáno označení “spolupráce“, aby vám to jako uživateli platformy bylo jasné.
 • Cena vstupenky. Akce, na které stojí vstupenky méně než určitou cenu.

Uživatelé mohou na různých místech aplikace nebo webových stránek zvolit polohu azobrazí se jim akce založené na tomto místě. Tato předvolba polohy není přímo spojena suživatelským účtem.

Pokud uživatel nevybere polohu, ale má povolenou GPS, zobrazí se mu akce konající se vblízkosti této polohy.

Pokud TicketSwap nemá výslovné GPS povolení od uživatele, pak je jeho poloha odhadována na základě IP adresy.

Akce založené na poloze uživatele jsou pak seřazeny podle data aoblíbenosti.

 • Pokud sledujete nějakého umělce, jeho akce se zobrazí na začátku výsledků vyhledávání. Sledované umělce můžete upravit ve svém profilu.

Vstupenky

Výsledky vyhledávání vstupenek na prodej v rámci konkrétních akcí jsou seřazeny od nejnižší po nejvyšší cenu. Pokud je pro akci, která umožňuje primární prodej vstupenek, dostupný obchod se vstupenkami, budou tyto vstupenky zobrazeny na začátku výsledků vyhledávání.

Pokud primární prodej vstupenek zprostředkovává primární obchod se vstupenkami prostřednictvím naší platformy, budou tyto vstupenky nabízené kprodeji uvedeny tak, aby se odlišily od vstupenek nabízených kprodeji jiným fanouškem.

Odpovědnost: TicketSwap nenese odpovědnost za škody vzniklé vdůsledku používání služeb platformy nebo platformy samotné, jako jsou ztráty vzniklé kupujícímu nebo prodávajícímu vdůsledku změny akce (viz také „změna akce“), pokud tyto škody nebyly způsobeny úmyslně, hrubou nedbalostí nebo záměrnou bezohledností. Přestože společnost TicketSwap přijímá co nejvíce opatření kzajištění bezpečné adobře fungující platformy, nemůže zaručit přesnost služeb platformy nebo jejího obsahu. TicketSwap nenese odpovědnost za následky (jakýchkoli) nepřesností (například nesprávného popisu akce) týkajících se služeb platformy nebo platformy samotné.

Platební služby: Služby zpracování plateb v souvislosti s prodejem vstupenek prostřednictvím platformy TicketSwap poskytuje společnost Stripe a řídí se dohodou opropojeném účtu společnosti Stripe, jejíž součástí jsou také podmínky služeb společnosti Stripe (dále společně jen „dohoda oslužbách společnosti Stripe“). Souhlasem stouto dohodou oplatformě nebo pokračováním včinnosti na platformě TicketSwap jako prodávající souhlasíte stím, že budete vázáni dohodou oslužbách společnosti Stripe ve znění případných změn provedených společností Stripe. Aby společnost Stripe mohla efektivně poskytovat služby zpracování plateb, souhlasíte stím, že společnosti TicketSwap poskytnete přesné aúplné informace osvé osobě, aopravňujete společnost TicketSwap ke sdílení těchto informací, jakož iinformací otransakcích souvisejících svaším používáním služeb zpracování plateb, se společností Stripe.

Zneužití: Jsme odhodláni poskytovat bezpečnou azabezpečenou platformu. Jak toho chceme docílit vysvětlujeme v našich zásadách důvěry a bezpečnosti. Porušování našich zásad důvěryhodnosti abezpečnosti může vést kpřijetí popatření, jako je pozastavení nebo zablokování. Zásady důvěryhodnosti abezpečnosti mimo jiné popisují, jaký obsah nebo akce jsou či nejsou na platformě povoleny, jakým způsobem platformu vtomto ohledu monitorujeme, jaká opatření jsou s ní spojena a jak jsou nastaveny naše postupy pro oznamování a podávání stížností. Zásady důvěryhodnosti abezpečnosti naleznete zde.

Zveřejnění údajů: TicketSwap má právo kdykoli zveřejnit údaje za účelem: (i) obhajovat se před soudem, (ii) splnit soudní příkaz, (iii) vyhovět jakémukoli zákonu, nařízení nebo vládnímu požadavku, (iv) chránit národní bezpečnost, obranu, veřejný pořádek / veřejné zdraví a (v) prosazovat svá práva.

Služby YouTube: Na některých našich stránkách najdete video obsah poskytovaný společností YouTube prostřednictvím služeb YouTube Api. Používáním platformy TicketSwap souhlasíte stím, že se budete řídit podmínkami služby YouTube.

Propagační akce: Místní TicketSwap může čas od času pořádat soutěže, propagační akce nebo loterie („propagační akce“). Na propagační akce se vztahují propagační podmínky. Propagační akce nemusí být dostupné ve všech zemích, kde jsou tyto stránky zpřístupněny. Na propagační akce se mohou vztahovat určité požadavky na způsobilost stanovené místní společností TicketSwap. Místní TicketSwap si vyhrazuje právo kdykoli ukončit propagační akci bez předchozího upozornění uživatelů. Vpřípadě jakýchkoli rozporů mezi těmito podmínkami apodmínkami propagační akce uvedenými vpravidlech propagační akce mají přednost výhradně podmínky propagační akce s ohledem na kontext propagační akce.

DOHODA OVSTUPENKÁCH

Dohoda ovstupenkách: Pokud na platformě zakoupíte nebo nabídnete kprodeji e-vstupenku, vznikne mezi vámi (jako uživatelem) amístní společností TicketSwap dohoda. Právní subjekt, snímž uzavíráte tuto dohodu ovstupence, závisí na místě konání dané akce, na kterou je e-vstupenka vydána. Místní společnost TicketSwap si vyhrazuje právo upravit tuto dohodu ovstupence. Pokud zakoupíte nebo nabídnete kprodeji (novou) e-vstupenku asmlouva ovstupence se změnila, musíte souhlasit snejnovější verzí této dohody ovstupence.

Kupní smlouva: Kupní smlouva se uzavírá mezi „prodávajícím“ a „kupujícím“ vstupenky. Pokud si uživatelé zakoupí vstupenky prostřednictvím naší platformy přímo vprimárním obchodě se vstupenkami, vztahují se na tyto nákupy příslušné podmínky daného obchodu se vstupenkami.

Evropské spotřebitelské právo: Evropská pravidla ochrany spotřebitele se vztahují pouze na obchodní praktiky vůči spotřebitelům (B2C), nikoli na vztahy mezi spotřebiteli („peer-to-peer“). TicketSwap je primárně platforma peer-to-peer pro soukromé použití, tedy na dohodu ovstupence se evropská spotřebitelská práva nevztahují.

TicketSwap umožňuje uživatelům zakoupit vstupenky na některé akce přímo vprimárním obchodě se vstupenkami prostřednictvím naší platformy. Vtakovém případě platí evropské spotřebitelské právo. Na základě těchto právních předpisů mají spotřebitelé vzásadě zákonnou lhůtu na rozmyšlenou auněkterých produktů nebo služeb zakoupených online mohou od dohody/smlouvy odstoupit. Tato lhůta na rozmyšlenou aodstoupení od dohody/smlouvy se však nevztahuje na volnočasové služby poskytnuté vurčitý den nebo vurčitém období. Tato výjimka se vztahuje na vstupenky prodávané prostřednictvím naší platformy primárním obchodem se vstupenkami.

Proto si uživatelé nemohou peer-to-peer nákupy ani nákupy vprimárním obchodě se vstupenkami prostřednictvím naší platformy rozmyslet a uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Prodej e-vstupenek

Nahrání e-vstupenek: Jako prodejce můžete nabídnout e-vstupenku kprodeji na platformě nahráním souboru e-vstupenky. Soubor musí být originální digitální verzí poskytnutou primárním obchodem se vstupenkami. Prodejce musí být oprávněn e-vstupenku prodat. Naskenované e-vstupenky, fotografie e-vstupenek nebo pozměněné soubory nejsou povoleny. Dokud není nabídka prodávajícího přijata, může svou nabídku na prodej nahrané e-vstupenky kdykoli odvolat. Pro vyloučení pochybností platí, že jakmile si kupující rezervuje vstupenku ke koupi, je prodávající povinen prodat e-vstupenku kupujícímu. Jakmile kupující vstupenku zakoupí, je sním uzavřena konečná dohoda.

Prodávající si musí být vždy vědom omezení (např. nepřenositelnosti zdůvodu personalizace e-vstupenky) týkajících se přenositelnosti e-vstupenky amusí tato omezení uvést vinzerátu. Pokud kupující zakoupil vstupenku s nenahlášeným omezením, je prodávající povinen vrátit kupujícímu peníze.

Popis e-vstupenky: Prodávající vyplní údaje na e-vstupence co nejúplněji anejsprávněji. Tyto informace musí obsahovat alespoň název akce, cenu ačíslo bankovního účtu prodávajícího. Kromě toho prodejce případně zadá vstupné, které se liší od běžného vstupného (např. včasný vstup, pozdní vstup, dětská vstupenka, CJP atd.). Země bankovního účtu musí být vjedné ze zemí uvedených zde. Prodejce nastaví jednu z podporovaných měn. Pokud je e-vstupenka určena pro konkrétní sedadlo nebo sedadla, musí prodávající jasně uvést číslo sedadla včásti „popis“ nebo vmožnosti „sedadlo“ (je-li kdispozici). Místní společnost TicketSwap si vyhrazuje právo upravit údaje na nabízené e-vstupence tak, aby odpovídaly údajům na nahrané e-vstupence.

Náklady acena: Prodejní cenu každé e-vstupenky nabízené prodávajícím k prodeji na platformě (dále jen „prodejní cena“) stanoví prodávající, přičemž tato cena nesmí překročit 20 % nad „základní cenu“, přičemž základní cenou se rozumí (i) nominální hodnota e-vstupenky (včetně servisních poplatků) nebo (ii) aktuální cena e-vstupenky zveřejněná pořadatelem (včetně servisních poplatků). Stanovení základní ceny, na kterou se vztahuje 120% cenové maximum, je na uvážení společnosti TicketSwap, přičemž se zohledňuje požadovaná úroveň transparentnosti pro kupujícího a prodávajícího. Pokud je povoleno sdílení FairShare, vypočítá se maximální cena z poslední známé ceny vstupenky zveřejněné pořadatelem. V některých zemích platí omezení (maximální ceny) vztahující se k nabízení nebo dalšímu prodeji e-vstupenek online. Prodejce musí dodržovat platné místní zákony (pro informace o přeprodeji v Belgii a Francii klikněte zde). Za každou e-vstupenku, na kterou je uzavřena kupní smlouva, dluží prodávající místní společnosti TicketSwap částku ve výši 5% zprodejní ceny (včetně DPH) („servisní poplatek“). Uzavřením této dohody ovstupence dává prodávající společnosti Stripe pokyn, aby tuto částku odečetla od obdržené prodejní ceny apřevedla ji na účet místní společnosti TicketSwap. Prodávající tak získá 95% zprodejní ceny.

Pokud je e-vstupenka prodána za více než 120% nominální hodnoty (včetně servisního poplatku), místní společnost TicketSwap si vyhrazuje právo zrušit prodej nebo vypořádat částku přesahující nominální hodnotu 120% (včetně servisního poplatku) apřevést zrušenou nebo vypořádanou částku kupujícímu prostřednictvím služby Stripe. Místní společnost TicketSwap určí, kdy ktomu dojde, akupující nemůže toto právo uplatnit. Pokud již byla prodávajícímu částka vyplacena, prodávající musí vrátit částku přesahující 120% nominální hodnoty (včetně servisního poplatku) místní společnosti TicketSwap vsouladu spodmínkami pro vrácení peněz.

FairShare: Pořadatel může zapojit FairShare do prodeje e-vstupenek na svou akci prostřednictvím platformy. Pokud je zapnuta funkce FairShare, je jakákoli částka nad nominální hodnotu (včetně poplatků za služby aDPH) rozdělena mezi prodávajícího apořadatele. TicketSwap tuto částku od prodávajícího vybere jménem pořadatele. FairShare nemá žádný vliv na maximální cenu na platformě. Více informací o FairShare naleznete zde.

DPH: DPH ze-vstupenek prodaných prodávajícím prostřednictvím platformy musí být zaplacena způvodní ceny e-vstupenky ještě předtím, než ji prodávající nabídne kprodeji. Místní společnost TicketSwap naúčtuje kupujícímu DPH ze servisního atransakčního poplatku aprodávajícímu DPH ze servisního poplatku.

Prodané e-vstupenky: Po dokončení prodeje obdrží prodávající potvrzovací e-mail nebo push zprávu, po níž bude prodaná e-vstupenka automaticky odstraněna zplatformy. Prodávající musí ověřit, zda je e-vstupenka uvedena na platformě jako prodaná. Prodávající je povinen zničit veškeré duplikáty prodaných e-vstupenek. Prodávající nesmí nabízet své e-vstupenky kprodeji na více platformách. Pokud je e-vstupenka současné prodána na dvou různých platformách, je prodávající povinen zrušit prodej na druhé platformě.

Platba prodávajícímu: Společnost Stripe převede dohodnutou prodejní cenu sníženou oservisní poplatek („platba“) prodávajícímu co nejdříve po uskutečnění prodeje adoručení e-vstupenky. Zde můžete vidět, kdy může prodávající očekávat připsání platby na svůj bankovní účet. Místní společnost TicketSwap není odpovědná za to, zda tyto platby dorazí na bankovní účet včas, avůbec se nepodílí na jejich zpracování. Poté, co společnost TicketSwap upozorní místní společnost Stripe na neplatnou e-vstupenku, nebo v případě podvodu (podezření na něj) či zrušení akce, může být platba prodejci pozastavena, dokud se situace nevyjasní. Pokud ktomu podle názoru místní společnosti TicketSwap existuje důvod, může společnost TicketSwap dát společnosti Stripe pokyn ke zrušení platby.

Dodržování pravidel Poznej svého klienta (KYC): Místní společnost TicketSwap je vázána zásadami ochrany osobních údajů. Společnosti, které jménem společnosti TicketSwap zpracovávají platby prodávajícímu, křížově kontrolují vaše údaje vůči oproti svým vlastním iveřejným databázím, zda nedochází kpodezřelému chování. Na základě tohoto ověření můžete být požádáni opředložení dalších dokladů totožnosti. Musí se jednat ooriginální kopie vašich dokladů totožnosti, které nelze pozměnit (např. označené vodoznakem). Doklady totožnosti budou odstraněny po dokončení kontroly od těchto společností.

Vysoké množství: Prodejce, který vjakémkoli momentě sám nebo ve spolupráci s„podobnými prodejci“ prodal nebo nabídl kprodeji e-vstupenky na akce, které se ještě neuskutečnily, vhodnotě vyšší než 800EUR (dále jen: „nejistá hodnota“), nebude vyplacena, dokud nebude přiměřeně zjištěno, že e-vstupenky jsou skutečně platné akupující se akce mohl zúčastnit. Pojmem „podobní prodejci“ se rozumí: Prodejci, kteří mají stejné nebo podobné osobní údaje jako prodejce.

Společnost Stripe rezervuje částku nejisté hodnoty pro prodávajícího. Pokud má prodávající neuhrazenou částku vyšší než 800EUR, bude vždy vyžádáno potvrzení souhlasu prodávajícího před tím, než bude nově nabízená e-vstupenka viditelná na platformě.

Zrušení prodeje: Místní společnost TicketSwap má zájem na řádném uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím aprodávajícím. Kupní smlouva proto obsahuje neodvolatelnou doložku třetí strany ve prospěch místní společnosti TicketSwap, která umožňuje této místní společnosti TicketSwap požadovat dodržování kupní smlouvy, zrušení kupní smlouvy nebo ukončení kupní smlouvy, pokud kupující nebo prodávající nedodrží podmínky dohody oprodeji vstupenek.

Vstupenky zdarma: Prodejce nesmí prodávat vstupenku, která byla získána zdarma. To zahrnuje mimo jiné vstupenky vyhrané vsoutěži, vstupenky pro hosty atd.

Minimální cena vstupenky: Vstupenky nabízené na platformě musí stát nejméně 5EUR (nebo ekvivalent částky 5EUR vjedné zdalších uvedených měn).

Nákup e-vstupenek

Náklady, platba a doručení: Kupující e-vstupenky za ni může zaplatit online prostřednictvím nabízených platebních metod. Servisní poplatek za nákup e-vstupenky činí 6 % z prodejní ceny (včetně DPH). Kupující navíc uhradí 3 % jako transakční náklady (včetně DPH). Vstupenku si můžete stáhnout z platformy ihned po zakoupení. Kromě toho vám místní společnost TicketSwap doručí e-vstupenku co nejdříve poté, kdy společnost Stripe obdrží platbu: i.) prostřednictvím Vaše vstupenky ve vašem účtu uTicketSwap a ii.) e-mailem ve formě odkazu na soubor PDF. Po koupi došlo ke konečné dohodě mezi prodávajícím akupujícím. Vzhledem kpovaze produktu není možné nákup později zrušit. Po dokončení transakce není pro kupujícího ani prodávajícího stanovena žádná lhůta pro odstoupení od smlouvy.

SecureSwap: Některé e-vstupenky na platformě lze získat prostřednictvím služby SecureSwap. Při prodeji vstupenky prostřednictvím služby SecureSwap je původní e-vstupenka po zakoupení nepoužitelná a je nahrazena novou, jedinečnou e-vstupenkou na vlastní jméno. Kupující tak získá záruku, že je zakoupená e-vstupenka použitelná anikdy předtím nebyla využita. Služba SecureSwap e-vstupenky je označen logem SecureSwap. Zde se můžete podívat, jak SecureSwap funguje.

Vstup na akci: Vstup na akci vždy podléhá podmínkám nebo pravidlům pořadatele aprovozovatele místa konání. Za seznámení se stěmito podmínkami apravidly odpovídá každý kupující aprodávající sám.

Změny akci: Kupující nese odpovědnost za to, že se seznámí spodrobnostmi týkajícími se akce, na kterou si zakoupil e-vstupenku, amusí se sám ujistit, zda je akce odložena, zrušena nebo jinak změněna (dále společně jen „změněna“ nebo „změna“).

Prodávající je povinen znát podrobnosti týkající se akce, na kterou nabízí e-vstupenku na platformě. Pokud je událost zrušena, musí prodávající odstranit e-vstupenku zplatformy do 48hodin od oficiálního oznámení pořadatelem. Pokud byla e-vstupenka prodána kupujícímu, musí prodávající vrátit kupujícímu peníze.

Místní společnost TicketSwap vynaloží veškeré úsilí, aby kupující informoval ozměnách akce, ale není tak povinen učinit.

Místní společnost TicketSwap nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou uživatelům platformy TicketSwap (kupujícím iprodávajícím) vzniknout v důsledku změny akce.

Pokud je akce zrušena, pořadatel obvykle nabídne „kompenzaci“ (právnické) osobě, která si zakoupila e-vstupenky na danou akci přímo od pořadatele. Předpokládá se, že tato kompenzace bude vyplacena (ať už skontaktováním prodávajícího, nebo bez něj) kupujícímu, protože zakoupením e-vstupenky prostřednictvím platformy se kupující stal vlastníkem e-vstupenky.**

Kompenzace pořadatele se může lišit od částky, kterou kupující zaplatil na platformě za e-vstupenku. Místní společnost TicketSwap nenese odpovědnost vůči kupujícímu ani prodávajícímu za výše uvedený „cenový rozdíl“. Prodávající je povinen vrátit pouze nominální hodnotu stanovenou pořadatelem.

Při vyplácení náhrady kupujícímu za zrušenou akci se rozlišuje mezi e-vstupenkami zakoupenými prostřednictvím SecureSwap a e-vstupenkami, které nebyly zakoupeny prostřednictvím SecureSwap. TicketSwap bude kupujícímu vrámci svých možností nápomocen při získávání kompenzace od pořadatele.

Pokud byla vstupenka zakoupena prostřednictvím SecureSwap, bude pořadatel kontaktovat kupujícího přímo (případně prostřednictvím platformy) ohledně storna akompenzace. Poplatek za zrušenou akci se obvykle skládá znominální hodnoty zaplacené prodávajícím e-vstupenky (bez servisního poplatku poskytovatele vstupenek). Tato částka se může lišit od částky zaplacené kupujícím prostřednictvím platformy – výsledný rozdíl vceně může být vyšší nebo nižší než nominální hodnota.

Pokud vstupenka nebyla zakoupena prostřednictvím služby SecureSwap, je prodávající povinen uplatnit nárok na případnou kompenzaci nabízenou pořadatelem zdůvodu zrušené akce anásledně ji převést na kupujícího vsouladu spodmínkami pro vrácení peněz. Tato částka je omezena částkou, kterou prodávající obdržel za prodej e-vstupenky kupujícímu skrze platformu. Částky převedené prodávajícím kupujícímu musí být převedeny prostřednictvím služeb zpracování plateb společnosti Stripe skrze TicketSwap.

V některých případech se mohou storno podmínky lišit od výše popsaných postupů. Vždy se upřednostňuje řešení, kdy je kupujícímu vyplacena kompenzace. Místní společnost TicketSwap nenese odpovědnost za rozdíly vceně.

**Pokud je akce odložena na jiné datum či čas nebo je přesunuta na jiné místo, není prodávající povinen vyplatit kupujícímu kompenzaci. Pokud si kupující již nepřeje vstupenku využít, může se rozhodnout prodat své vstupenky na platformě. Místní společnost TicketSwap nenese odpovědnost za případné rozdíly vceně.

Neplatná e-vstupenka: Existuje riziko, že e-vstupenky zakoupené prostřednictvím platformy (s výjimkou e-vstupenek SecureSwap) se mohou ukázat jako neplatné. Rizika spojená splatností e-vstupenky apřípadnými souvisejícími náklady nesou prodávající akupující. Prodávající nesmí e-vstupenku po dokončení transakce znovu použít. Kupující může e-vstupenku dále prodat pouze prostřednictvím stejného účtu uTicketSwap, přes který byla e-vstupenka zakoupena. Není povoleno přeprodávat e-vstupenku prostřednictvím jiné platformy (pokud se nejedná oe-vstupenku od SecureSwap).

Pokud se ukáže, že je e-vstupenka neplatná, místní společnost TicketSwap zkontaktuje prodávajícího akupujícího vchatu vedeném místní společností TicketSwap, aby po vzájemné dohodě dospěli křešení. Místní společnost TicketSwap působí jako nezávislý zprostředkovatel mezi kupujícím aprodávajícím avyžaduje důkazy oprohlášeních kupujícího aprodávajícího. Místní společnost TicketSwap na základě tohoto šetření rozhodne, zda má prodávající vrátit neplatné vstupenky kupujícímu. Kupující aprodávající se musí řídit rozhodnutím místní společnosti TicketSwap.

Pokud prodávající nespolupracuje, místní společnost TicketSwap si vyhrazuje právo vznést proti prodávajícímu obvinění, poskytnout osobní údaje prodávajícího kupujícímu, aby mohl věc nahlásit policii, azablokovat nebo trvale odepřít přístup kjeho účtu (viz konkrétně naše zásady důvěry a bezpečnosti). Všechny případy neplatných e-vstupenek je třeba nahlásit místní společnosti TicketSwap.

Kupující má právo nahlásit neplatnou e-vstupenku do 30 dnů od konání akce. Po uplynutí této lhůty nebude místní společnost TicketSwap nárok vyřizovat, a to v souladu s lhůtami reklamačního řízení popsanými v zásadách důvěry a bezpečnosti.

Podmínky pro vrácení peněz: Pokud musí prodávající vrátit kupujícímu peníze, musí tak učinit vsouladu spodmínkami pro vrácení peněz. Důvody, proč musí prodávající vrátit kupujícímu peníze, mohou mimo jiné zahrnovat: prodej neplatných e-vstupenek, prodej e-vstupenek za více než 120% nominální hodnoty (včetně servisních poplatků) nebo zrušení akce. Pokud prodávající nedodrží podmínky pro vrácení peněz, místní společnost TicketSwap si vyhrazuje právo zapojit do procesu vracení peněz inkasní agenturu. Veškeré dodatečné náklady vzniklé v souvislosti sinkasní agenturou nese prodávající.

Místní společnost TicketSwap vrámci svých možností usnadňuje vracení peněz, což znamená, že funguje jako prostředník mezi kupujícím aprodávajícím pro účely vracení peněz. Kupujícímu musí být peníze vždy vráceny způsobem navrženým místní společností TicketSwap (vypořádání mezi kupujícím aprodávajícím probíhá na vlastní riziko). Převody od prodávajícího ke kupujícímu musí zajistit společnost TicketSwap prostřednictvím služeb zpracování plateb společnosti Stripe. TicketSwap nikdy nezadržuje žádné peněžní částky, které by kupující nebo prodávající dlužil.

Podmínky pro vrácení peněz – storno: Pokud musí prodávající vrátit kupujícímu peníze zdůvodu zrušené akce, musí prodávající poukázat částku do 14dnů od obdržení kompenzace od pořadatele. Kupujícímu ztoho nemohou vzniknout žádná práva. Ve všech ostatních případech je prodávající povinen odškodnit kupujícího do 14dnů od poskytnutí kompenzace kupujícímu. Pokud nedojde kvrácení peněz do 14dnů, místní společnost TicketSwap si vyhrazuje právo pomoci kupujícímu zapojením inkasní agentury za účelem usnadnění vrácení peněz. Veškeré dodatečné náklady vzniklé v souvislosti sinkasní agenturou nese prodávající.

Rizika: Kromě e-vstupenek v režimu SecureSwap není nákup e-vstupenky prostřednictvím platformy bez rizika. Místní společnost TicketSwap vynakládá veškeré úsilí, aby prostřednictvím platformy uzavírala pouze bezpečné aúspěšné prodeje, ale nezaručuje, že e-vstupenka zakoupená prostřednictvím platformy bude vždy platná avždy umožní vstup na požadovanou akci. E-vstupenky od SecureSwap jsou vpodstatě vždy platné na požadovanou akci.

Obecné informace

Odpovědnost: Místní společnost TicketSwap nenese odpovědnost za žádné škody (mimo jiné včetně nepřímých škod), které vám mohou vzniknout vdůsledku používání služby platformy nebo platformy samotné, pokud tyto škody nejsou způsobeny úmyslným jednáním, hrubou nedbalostí nebo záměrnou bezohledností. Přestože místní společnost TicketSwap přijímá co nejvíce opatření kzajištění bezpečného nákupu e-vstupenky, nemůže zaručit přesnost služby platformy ajejího obsahu. Může zaručit správnost nebo platnost e-vstupenky pouze vpřípadě, že se jedná oe-vstupenku SecureSwap, což však nebrání tomu, aby místní společnost TicketSwap nesla odpovědnost za jakékoli nepřímé škody. Místní společnost TicketSwap neodpovídá za následky (jakýchkoli) nepřesností týkajících se služeb platformy, platformy samotné nebo e-vstupenky, včetně (technických) nedostatků nebo závad týkajících se používání funkce předávání vstupenek nabízené třetí stranou. Místní společnost TicketSwap má právo (dočasně) pozastavit nebo omezit používání platformy nebo ukončit služby platformy, aniž by to zakládalo jakýkoli nárok na náhradu škody vůči místní společnosti TicketSwap.

Zneužití: Jsme odhodláni poskytovat bezpečnou azabezpečenou platformu. Jak toho chceme docílit vysvětlujeme v našich zásadách důvěry a bezpečnosti. Porušování našich zásad důvěryhodnosti abezpečnosti může vést kpřijetí popatření, jako je pozastavení nebo zablokování. Zásady důvěryhodnosti abezpečnosti mimo jiné popisují, jaký obsah nebo akce jsou či nejsou na platformě povoleny, jakým způsobem platformu vtomto ohledu monitorujeme, jaká opatření jsou s ní spojena a jak jsou nastaveny naše postupy pro oznamování a podávání stížností. Zásady důvěryhodnosti abezpečnosti naleznete zde.

Zveřejnění údajů: Místní společnost TicketSwap má právo kdykoli zveřejnit údaje za účelem: (i) obhajovat se před soudem, (ii) splnit soudní příkaz, (iii) vyhovět jakémukoli zákonu, nařízení nebo vládnímu požadavku, (iv) chránit národní bezpečnost, obranu, veřejný pořádek / veřejné zdraví a (v) prosazovat svá práva.

Aktualizováno dne 17. červen 2024